Якщо визначена чітка ціль і присутня шалена мотивація, успішний результат гарантований. (с)

Laravel

Larave 5.5 Створення проекту та деякі базові команди

"composer create-project --prefer-dist laravel/laravel Name" - створення проекту

"php artisan migrate" - створення міграцій

"php artisan make:model Product -m" - створення моделі

"php artisan make:controller ProductController --resource" - створення контроллера

"php artisan serve" - запуск сервера проекту

Категорія