Якщо визначена чітка ціль і присутня шалена мотивація, успішний результат гарантований. (с)

Ілюстрація запитів SQL JOINs

Joins

(INNER) JOIN: Повертає записи, які мають відповідні значення в обох таблицях

LEFT (OUTER) JOIN: Повертає всі записи з лівої таблиці та відповідні записи з правої

RIGHT (OUTER) JOIN: Повертає всі записи з правої таблиці та відповідні записів з лівої

FULL (OUTER) JOIN: Повертає всі записи, коли в лівій або правій таблиці знаходиться відповідність

 

Приклади запитів

SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Orders.OrderDate
FROM Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID=Customers.CustomerID;

 

SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT JOIN table2 ON table1.column_name = table2.column_name;

 

SELECT column_name(s)
FROM table1
RIGHT JOIN table2 ON table1.column_name = table2.column_name;

 

SELECT column_name(s)
FROM table1
FULL OUTER JOIN table2 ON table1.column_name = table2.column_name;

Joins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальніше тут.

Категорія